مقاله/یادداشت

1394/01/18

بررسي نقش واحدهاي صنعتي كوچك روستايي (واصكور) در توسعه‏ اقتصادي روستاهاي شهرستان خوي استان آذربایجان غربی

یوسف محمدزاده

چکیده

تحقیق حاضر نقش توسعه واصکورها در توانمندسازی‌های محیطی، اقتصادی و انسانی مناطق روستایی شهرستان خوی(استان آذربایجان غربی) از دیدگاه صاحبان آنها را تبیین می کند. تحقیق ازلحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و با روشهای آماری توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. شیوه گردآوری اطلاعات در آن علاوه بر روش اسنادی، به صورت عملیات میدانی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری  می‌باشد. حجم نمونه آماری این تحقیق شامل 62 واصکور فعال در شهرستان خوی از 80 واصکور دارای پروانه بهره برداری است که فعالیت تولیدی آنها با دو ویژگی استقرار درمحیط روستاها و تعداد اشتغال تعریف شده در مراجع رسمی کشور انجام می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای متعدد نظیر آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارspss16  استفاده شده است.

نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که اکثر مدیران و مالکان واصکورها در گروه سنی 51 تا 60 سال قراردارند، عمده آنها دارای سابقه بیش از 3 سال در این حرفه هستند، 75%  آنها در شغل دوم کشاورزی فعالیت دارند، متوسط تعداد نیروی کار هر واصکور 10  نفر می‌باشد که 6/62در صد از آنها به  روستاییان اختصاص داشته است، 52 درصد آنها از آموزشهای فنی و حرفه‌ای و ترویجی بی‌بهره بوده‌اند،  1/66 درصد ماده اولیه آنها از سه زیربخش کشاورزی (دامی- باغی- زراعی) تامین می گردد، فاصله 4/69 درصد واحدها با شهرستان کمتراز 15 کیلو متر است، 50درصد از شاغلین واصکورها مشمول بیمه‌های تأمین اجتماعی  و باز نشستگی می باشند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین توسعه واصکورها از یک طرف و متغیرهای میزان اشتغال ، افزایش تولید و درآمد، بهبود سطح زندگی و توسعه اقتصادی روستاها از سوی دیگر رابطه معنی دار در سطح 99 درصد وجود دارد.

     بررسی عوامل موثر بر توسعه واصکورها و اولویت‏بندی آنها از دیدگاه مدیران واصکورها نشان می‏دهد مهمتریت عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: تقویت توان تولیدی بخش کشاورزی، وجود بازارهای محلی، سیاستهای حمایتی دولت از نوع مالی و اعتباری و آموزش، افزایش آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی.

واژگان کلیدی: توسعه روستایی، توسعه واحدهای صنعتی کوچک روستایی (واصکورها)، شهرستان خوی،

اضافه کردن دیدگاه جدید

سخن روز

قال رسول الله (ص) :
إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوباً لَا يُكَفِّرُهَا صَلَاةٌ وَ لَا صَدَقَةٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يُكَفِّرُهَا قَالَ الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَة / بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد یا رسول الله!پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود : جدیت و تلاش در طلب معیشت / مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏13، ص 13

کتابخانه

سایت های استانی

اردبیلآذربایجان شرقیآذربایجان غربیگیلانزنجانکردستانقزوینهمدانمازندرانالبرزتهرانقممرکزیکرمانشاهلرستانایلامگلستانخراسان شمالیسمناناصفهانچهارمحال و بختیاریخوزستانکهکیلویه و بویراحمدخراسان جنوبیخراسان رضوییزدسیستان و بلوچستانکرمانهرمزگانفارسبوشهر