کتاب/نشریه

1397/07/21

جهش تولید برای زندگی مردم

جهش تولید برای زندگی مردم.

در سال 98 تولید تولید تا حدودی حرکت کرد، لکن اثر محسوسی در زندگی مردم نداشت. بایستی تولید را به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذارد.

رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای 

1399/01/01

اضافه کردن دیدگاه جدید

پیشخوان