اخبار

1399/05/15
در قالب طرح شیفت ایثار کارگران، دست یاریگر کارفرمایان:

برگزاری شیفت ایثار و کمک مومنانه در کارخانجات استان خراسان شمالی

شیفت ایثار و کمک مومنانه همزمان با سراسر کشور در صنایع و کارخانجات استان خراسان شمالی با حضور کارگران بسیجی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، رزمایش شیفت ایثار و کمک مومنانه در صنایع و کارخانجات استان خراسان شمالی با حضور کارگران بسیجی برگزار شد.

در این رزمایش که در روز14 مرداد همزمان با صنایع و کارخانجات سراسر کشور در استان خراسان شمالی نیز برگزار گردید، کارگران بصورت یک شیفت کار و یا به مدت 2 ساعت کاری بدون دستمزد در واحدهای تولیدی کارکردند و عواید حاصل از آن نیز به صورت کمک مومنانه به کارگران نیازمند بصورت کارت هدیه و بسته معیشتی پرداخت شد.

در رزمایش شیفت ایثار شهرستان اسفراین نیز که با حضور مدیران کل صنعت . کار. شهرکهای صنعتی استان . فرمانده ناحیه . سرهنگ خاکسار و سایر مدیران شهرستانی در محل شهرک صنعتی اسفراین برگزار شد 200 نفر از کارگران به مدت2 ساعت اضافه کار در عرصه جبران عقب ماندگی کارو تعمیرات در واحدهای تولیدی به صورت داوطلبانه شرکت کردند.

در این مرتسم که فرمانده ناحیه اسفراین به عنوان سخنران رزمایش دعوت شده بودند بر اهمیت این رزمایش و لزوم مداومت این برنامه تاکید کردند و در پایان رزمایش 150 کارت هدیه 250 هزار ت.مانی به کارگران نیازمند در شهرستان از طرف واحدهای تولیدی در قالب رزمایش مومنانه هدیه شد.

انتهای پیام/

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید