اخبار

1397/11/02

تشکیل هیئت اندیشه ورز نظام تربیتی واحد های تولیدی کشور

هیئت اندیشه ورز نظام تربیتی واحد های تولیدی کشور در سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور ، روز گذشته کارگروه اندیشه ورز با حضور آیت لله محمد جواد پیشوایی ، استاد معنوی قشر بسیج کارگری ، دکتر رعیتی فرد مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور و دیگر اعضا برگزار گردید .

 از اهدف این جلسه می توان به بررسی و ارتقاء سطح معنوی کارگران فعال و ایجاد روحیه نشاط در بین آنها ، تربیت کارگر مومن انقلابی و با روحیه بالا و آسیب شناسی نظام تربیتی واحد های تولیدی در طی هفت سال گذشته و راهکارهای بازنگری در نظام تربیتی بسیج کارگری مطابق با شرایط واحد های تولیدی اشاره کرد .

در جلسه هر یک اعضا پیرامون مسائل و موضوعات مطرح شده به بحث و گفتگو پرداختند و دغدغه های خود را در این زمینه مطرح نموده و پیشنهاداتی هم جهت بهبود شرایط ارائه کردند .

استاد معنوی قشر بسیج کارگری حضرت آیت الله پیشوایی در سخنان خود به پنج محور اصلی اشاره داشتنتد و بیان داشتند که  تنها راه پیشرفت در کارها و جلو رفتن در امور اخلاص است ، گرفتاری های زیادی مشاهده  می شود از آن طرف دشمن به دنبال تزریق حس نا امیدی بین مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه است .

 وی در ادامه اظهار داشت اولین کار در حلقه ها و جلسات بالا برد طرز فکر است آن هم با نیروی معنویت و پیروی از اصول دین .  مسولین بسیج کارگری در استان ها بیشتر از گذشته با کارگران و کارفرمایان کارخانجات ارتباط گرفته و مشکلات و موانع تولید آنها را شنیده و در سدد برطرف کردن آنها برآیند .

 وی گفت ، اگر فاصله ایجاد شده بین مدیران و کارگران برطرف شود مشکلات خود به خود حل خواهد شد .

آیت الله پیشوایی در پایان صحبت های خود به موضوع افکار، اخلاق ،عادات، عمل به واجبات ،ترک محرمات و قول اشاراتی داشتند و این عوامل را از راه کار های اصلی موفقیت دانستند و فرمودند که خدا پشتیبان اهل کتاب و مطالعه و دوستان آن خواهد بود و من وظیفه خود میدانم در حد توانم و در هر جایی که نیاز باشد با توجه به سنم در خدمت دوستان باشم .

در انتها مسئول محترم سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور جناب آقای دکتر رعیتی فرد به جمع بندی موضوعات مختلف پرداختند و با توجه به نظرات دوستان حاظر در جلسه تصمیماتی را اتخاذ کردند .

ایشان متذکر شدند که جلسات هیئت اندیشه ورز بصورت برنامه ریزی شده و طبق جدول زمان بندی شده هر ماه یک بار و با حضور کارشناسان و مدیران فعال و صاحب نظران تشکیل شود تا از تجربیات اعضا به نحو احسنت در جهت پیش برد اهداف تربیتی سازمان استفاده گردد .

دکتر رعیتی فرداشاره داشتند که در تمام استانها باید هیئت اندیشه ورز نظام تربیتی واحد های تولیدی و اتاق فکر راه اندازی و جلسات به صورت منظم  برگزار گردد و نتایج آن را هم به سازمان بسیج کارگری کشور گزارش دهند .