اقتصادی

به گزارش پایگاه اینترنتی بسیج کارگری کشور، حسن رحمانی با بیان اینکه تهدیدات دشمنان فقط تهدیدات نظامی نیست گفت: ارکان اقتصادی و فرهنگی جامعه باید خود را در مقابل تهدیدات نرم مقاوم کنند. وی یکی از تهدیدات نرم دشمنان نظام اسلامی ایران را کاهش علاقه کارگران به تولید و در نهایت کاهش کیفیت محصولات داخل عنوان کرد و گفت: دشمنان از سوی دیگر تغییر نگرش تقاضای مردم نسبت به کالاهای تولید داخل را یکی دیگر از برنامه تهدیدات نرم خود قرار داده اند.
  به گزارش پایگاه اینترنتی بسیج کارگری کشور وی در بازدید از پایگاه شهدای "معدن همکار" شهرستان راور و در جمع اعضاء حلقه شهید کمساری این پایگاه گفت:نقش بسیج در جامعه امروز از هر زمانی حساستر و مهم‌تر است، زیرا امروز ایران اسلامی درگیر جنگ ناجوانمردانه اقتصادی بادنیای غرب بخصوص آمریکای جنایتکار می باشد. وی ازود: به همین دلیل افزایش کیفی و کمی حلقه های صالحین در جامعه کارگری و تلاش برای رونق تولید ضروری است.