بازدید مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از حوزه و پایگاه های استان تهران

کد خبر : 18385
سه شنبه 14 تیر 1401 - 11:01
 بسیج کارگران و کارخانجات کشور

دکتر حمیدرضا اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در راستای تحقق اهداف سازمان و بررسی عملکرد و پیشرفت در استان تهران، از حوزه ها، پایگاه ها و کارخانجات این استان با ...

دکتر حمیدرضا اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در راستای تحقق اهداف سازمان و بررسی عملکرد و پیشرفت در استان تهران، از حوزه ها، پایگاه ها و کارخانجات این استان بازدید کرد. 

ارسال توسط : webmaster
بازدید
دیدگاه