بازدید از شرکت تولیدی نماپوش

کد خبر : 19646
یکشنبه 21 اسفند 1401 - 17:17
رفع موانع تولید

بازدید امام جمعه محترم ،فرماندار ومدیرا ادارات شهرستان تربت جام از شرکت تولیدی نماپوشش در تاریخ 18اسفندماه

ارسال توسط : مهدی یزدانی
بازدید
دیدگاه