برگزاری جلسه جهاد تبیین توسط حوزه کارگری شهرستان خرم آباد در اداره آب و فاضلاب خرم آباد

کد خبر : 20784
پنجشنبه 9 شهریور 1402 - 02:44
جلسه
جهاد تبیین در اداره آب و فاضلاب شهرستان خرم آباد

برگزاری جلسات جهاد تبیین در اداره آب و فاضلاب شهرستان خرم آباد به همت حوزه کارگری خرم آباد 

برگزاری جلسات جهاد تبیین در اداره آب و فاضلاب شهرستان خرم آباد به همت حوزه کارگری خرم آباد 

ارسال توسط : اکبری لرستان
بازدید
دیدگاه