جلسه هم اندیشی گردان سایبری با خانه صنعت استان

کد خبر : 19596
دوشنبه 15 اسفند 1401 - 18:08
جلسه گردان سایبری با خانه صمت استان

جلسه هم اندیش گردان سایبری با خانه صمت استان در تاریخ 13/12/1401 واستفاده از ظرفیت خانه صمت از طریق ارتباط با روابط عمومی کارخانجات استان جهت نشر محتویات تولید شده توسط گردان سایبری سازمان بسیج کارگری استان

ارسال توسط : مهدی یزدانی
بازدید
دیدگاه