میزخدمت

کد خبر : 19615
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 15:58
میزخدمت

ارائه میز خدمت ویژه با همت هیئت اندیش ورز سازمان وکارگروه بانوان هیئت در تاریخ 14/12/1401در کارخانه شاهسوند زرین 

ارسال توسط : مهدی یزدانی
بازدید
دیدگاه