درراستای رزمایش جهادگران فاطمی انجام شد؛

بازدید رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از گروه صنعتی بارز استان کرمان

کد خبر : 19278
جمعه 16 دی 1401 - 22:46
بازدیدبارز

در بازدیددکتراله بداشتی رئیس سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور از گروه صنعتی بارز مسائل مرتبط ومشکلات این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بسیج کارگران وکارخانجات استان کرمان، دکتراله بداشتی روزپنج شنبه باحضور دراستان کرمان ازگروه صنعتی بارز بازدیدکرد.

 

دراین بازدید که باهمراهی سرهنگ نیکخواه فرمانده بسیج کارگران وکارخانجات استان کرمان وسایرمسئولین همراه بود مسائل ومشکلات این مجتمع مورد بررسی قرارگرفت.

 

لازم به ذکراست گروه صنعتی بارز زمینه اشتغال۲۵۸۹نفر را دراستان کرمان فراهم آورده است.

ارسال توسط : kerman basijkargari
بازدید
دیدگاه