بازدید دانش آموزان از دستاوردهای صنعتی شهرستان یزد

کد خبر : 19531
دوشنبه 8 اسفند 1401 - 11:00
1
  •  

 باازدید محصل ها ( دانش آموزان بسیجی ) 
پایگاه شهید ساداتی و ولایت حوزه ۵ والعادیات از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی.

ارسال توسط : بسیج کارگری و …
بازدید
دیدگاه