حمیدرضا اله بداشتی به عنوان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور منصوب گردید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، صبح امروز، چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 حمیدرضا اله بداشتی جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با حکم سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به عنوان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور منصوب گردید.