مراسم کاشت 204 نهال گیلاس به یاد 204 شهید کارگر استان لرستان
مراسم

در روز درختکاری تعداد ۲۰۴ درخت به نیابت از شهدای کارگر استان لرستان توسط سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان لرستان کاشته شد.