برگزاری جشن نیمه شعبان
ایستگاه صلواتی بمناسبت نیمه شعبان