مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی خط تولید کاشی و سرامیک و فعال سازی مرکز خود آموزی شرکت مقره سازی ایران