افتتاح پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات شهدای شلمچه شرکت تولیدی صنعتی ایران توحید در شهرک صنعتی کاوه استان مرکزی.