تجلیل از کارگران خدمات شهرداری خرم آباد در هفته کارگر
تقدیر

تجلیل و قدردانی از کارگران خدماتی شهرداری با تعامل با فرمانداری، شورای شهر و شهردار خرم آباد ، در این برنامه از 45 کارگر نمونه با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل به عمل آمد