فرمانده حوزه کارگری شهرستان بهارستان از واحدهای تولیدی بازدید کرد
بسیج کارگران و کارخانجات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، بسیجیان حوزه کارگری شهرستان بهارستان استان تهران از واحدهای تولیدی این شهرستان بازدید نمودند.

در این بازدید که در راستای تحقق شعار سال به  (مهار تورم، رشد تولید) انجام گرفت علی خانمحمدی فرمانده حوزه بسیج کارگران شهرستان بهارستان به همراه اعضاء همراه حضور داشتند. 

در این بازدید خانمحمدی  از نزدیک شاهد روند تولید این مجموعه بود و ضمن تشکر و خداقوت به  کارکنان خدوم این مجموعه، در جریان  موانع و مشکلات این تولیدی قرار گرفت.