همایش اتحاد تشکل های کارگری و کارفرمایی برای حضور حداکثری در انتخابات

کد خبر : 21793
چهارشنبه 9 اسفند 1402 - 10:54
بسیج

این همایش با محوریت مهدویت و انتخابات پیش رو با حضور نمایندگان محترم، تشکل های کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان، اتاق های تعاون، بازرگانی، حمل و نقل و سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و مسئو ...

این همایش با محوریت مهدویت و انتخابات پیش رو با حضور نمایندگان محترم، تشکل های کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان، اتاق های تعاون، بازرگانی، حمل و نقل و سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و مسئولین کشوری برگزار گردید.

ارسال توسط : سید خبرنگار
بازدید
دیدگاه