بازدید از تولیدی پوشاک

کد خبر : 19669
یکشنبه 28 اسفند 1401 - 18:00
بازدید از کارخانه تولید پوشاک

بازدید امام جمعه ومعاون فرماندار و جانسین سپاه شهرستان تربت جام به همراه رئیس اداره صمت وفرمانده حوزه بسیج کارگری شهرستان از شرکت تولیدی پوشاک 

ارسال توسط : مهدی یزدانی
بازدید
دیدگاه