دوشنبه های ورزشی در کارخانجات

کد خبر : 19896
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1402 - 16:59
ورزش کارگری

به مناسبت هفاه گرامیداشت کار وکارگر در تاریخ 6اردیبهشت مراسم صبح ورزشی در کارخانه شیرپگاه خراسان رضوی به همت پایگاه بسیج کارگری کارخانه با حضور نماینده محترم مردم چناران در مجلس ،مدیرکل کار ومدیرکل تامین اجتماعی ورئیس سازمان بسیج کارگری استان وتنی چند از روسای تشکلات کارگری برگزار گردید.

ارسال توسط : مهدی یزدانی
بازدید
دیدگاه