برگزاری جلسه رزمایش جهادگران فاطمی سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان تهران

کد خبر : 19343
پنجشنبه 29 دی 1401 - 22:32
جلسه رزمایش جهادگران فاطمی

بسیجیان حوزه های کارگری و کارخانجات استان تهران در راستای توجیه فرمانده هان حوزه های کارگری جلسه رزمایش جهاد گران فاطمی را در شهرستان پاکدشت برگزار نمودند. 

بسیجیان حوزه های کارگری و کارخانجات استان تهران در راستای توجیه فرمانده هان حوزه های کارگری اقدام به برگزاری جلسه ی رزمایش جهادگران فاطمی (حیدریون تولید) نمودند. 


در این جلسه که در شهرستان پاکدشت برگزار شد  سرگرد دهقان پور جانشین سازمان بسیج کارگری سپاه سیدالشهدا ، آقای خزایی فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید برونسی و سایر فرماندهان حوزه های بسیج کارگری سپاه سیدالشهدا حضور داشتند. 

موضوع جلسه پیرامون مباحث ذیل می باشد:
گزارش های طرح شهید کریمی
تولید یاران
هیئت اندیشه ورز
ارائه گزارشات پایگاها
عملکرد فضای مجازی توسط برادر ابراهیمی
گزارش هیئت اندیشه ورز توسط برادر بقاییان

ارسال توسط : مهدی علمدار
بازدید
دیدگاه